מחזור "זמן מדבר"

מחזור "ירדן כנרת"

מחזור "הכפר"

מחזור "החווה"

מחזור "מצוקי דרגות"

מחזור "לב המדבר"