top of page
20230113_134415-01.jpeg

הפחד ללכת בעקבות הלב

כשאת בוחרת בלב שלך כשותף שלך למסע החיים ואת נענת לקריאותיו ולקריאותיו בלבד, לעולם לא תחושי בדידות.

הפחד ינסה בכל כוחו למנוע ממך ללכת בדרך הזו. הוא יביא טיעונים משכנעים, הוא יספר לך מה יקרה לך אם תעזי ללכת בעקבות הלב, הוא יקרא לך נאיבית, ילדותית וחסרת אחריות, הוא יזכיר לך ללא הרף את כל הפעמים בהן פתחת את ליבך ונפגעת עד עמקי נשמתך.

הפחד נדיב, הוא מעניק לך הזדמנויות לחקור את כל סיפורי האימה הללו שמקבעים אותך ולהשתחרר מהם, לסלול את הדרך חזרה אל ליבך שלך.

על כך לא נותר אלא להודות לו🙏

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page